Toename van groene stroom door 11 nieuwe windmolens in Limburg
Onze coöperatieve vennootschap haalt kapitaal op voor de bouw van 11 windturbines door Limburg Win(d)t NV. Op 4 verschillende locaties werden dit jaar 11 windturbines gebouwd : 5 in Lommel, 2 in Ham, 3 in Tessenderlo Schoonhees en 1 in Tessenderlo Ravenshout. Deze 11 windmolens hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 25 MW en kunnen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 14.300 gezinnen. 6 van de 11 windmolens zullen voor de start van het nieuwe jaar reeds groene stroom produceren!

Op alle werven verliepen zowel de voorbereidende werken, o.a. het aanleggen van toegangswegen en werkvlakken, als de eigenlijke bouw van de windmolens volledig volgens plan. In Tessenderlo Ravenshout werd 1 windmolen gebouwd op het bedrijfsterrein van Wienerberger. De groene stroom die deze turbine produceert wordt rechtstreeks op het net van het bedrijf geplaatst. In Tessenderlo Schoonhees zijn 3 windmolens gebouwd, die begin volgend jaar groene stroom zullen produceren. In Ham werden 2 windmolens naast het Albertkanaal gebouwd. Beide windmolens zijn reeds in productie en leveren groene stroom voor 2.300 gezinnen. In Lommel tot slot worden door de projectontwikkeling van Limburg Win(d)t NV 5 windmolens gebouwd met een masthoogte van 95 meter en wieken met een lengte van 45 meter. Als alles verder volgens plan loopt, dan zullen ook 3 van de 5 windmolens voor het einde van het jaar groene stroom produceren.

Naar de website van Limburg wind | Bekijk enkele foto's