Problemen met de weergave van deze mail ? Bekijk deze in je browser.
Beste,

Als coöperant van Limburg wind cvba ontvangt u deze nieuwsbrief met nuttige informatie over onze coöperatieve vennootschap en de windenergieprojecten waarbij we betrokken zijn. We wensen u veel leesgenot. Vriendelijke groet,

Limburg wind cvba

Algemene vergadering van 30 mei ll.
De laatste vrijdag van mei vindt naar jaarlijkse gewoonte de Algemene Vergadering plaats van onze coöperatieve vennootschap. Dit jaar werden de coöperanten op 30 mei uitgenodigd in de Soeverein Arena te Lommel. Een 160-tal coöperanten waren aanwezig en luisterden naar de verslaggeving van de werking van het voorbije werkjaar en de bespreking van de vooruitzichten voor volgend jaar.

Naast de goedkeuring van de jaarrekening 2013, besliste de Algemene Vergadering eveneens om voor het derde jaar op rij 5% dividend uit te keren aan haar coöperanten voor hun investering in hernieuwbare energie. Opnieuw een schitterend resultaat! Op de receptie na het officiële gedeelte was het aangenaam vertoeven tussen de vele ‘supporters’ van windenergie in Limburg.

Onze coöperatieve kende ook het voorbije jaar een mooie groei, zowel in aantal coöperanten
als in kapitaal. Bij het afsluiten van het 4de boekjaar op 31/12/2013 telde onze coöperatie
5.163 aandeelhouders en werd reeds een totaal kapitaal van 13,8 mio € opgehaald.
Ruim 65% van de aandeelhouders bezit het maximum van 24 deelbewijzen per persoon.

Via deze weg herinneren wij er graag aan dat er nog kan ingetekend worden
tot 12 september 2014
. De prijs is nog steeds 125 euro per deelbewijs.

Bekijk enkele foto'sOnze coöperatieve steunde de ‘eendjesrace’ van een Hart voor Limburg
Op zondag 25 mei ll. nam Limburg wind cvba deel aan de Limburgse Eendjesrace in Hasselt. Deze activiteit wordt georganiseerd door 'Een Hart voor Limburg'. De opbrengsten gaan naar projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg. Een erg mooi initiatief dus dat Limburg wind cvba graag wou steunen. Daarom kocht onze coöperatieve voor elke coöperant een uniek eendje aan, waardoor alle coöperanten kans maakten om de hoofdprijs, een wagen, te winnen. Met Kim Clijsters als meter van het initiatief werden meer dan 80.000 badeendjes verkocht voor het goede doel, waarvan er meer dan 48.000 deelnamen aan de race op de Demer! De hoofdprijs ging jammer genoeg niet naar een coöperant van Limburg wind cvba, maar de échte winnaars zijn de kansarme kinderen die via dit initiatief een mooi duwtje in de rug krijgen.

Bekijk enkele foto's

 
Bezoek aan de mijnsite van Beringen
Vorig jaar organiseerde Limburg wind cvba voor haar coöperanten reeds een bezoek aan de oude mijnsite van Beringen. Vanwege het grote succes en op algemeen verzoek werd deze activiteit dit jaar nog eens herhaald en op zaterdag georganiseerd.

Op 29 maart ll. waren goed 170 coöperanten aanwezig. Een ervaren gids loodste hen door een ‘werkdag’ van een mijnwerker, van de kleedkamers, over het schachtblok, naar de douches. Met een ondergrondsimulatie werd de sfeer opgewekt. Verschillende aanwezige coöperanten haalden herinneringen op. Maar niet alleen het verleden kwam aan bod, er werd ook vooruit gekeken naar de toekomst. En die toekomst is ambitieus. De site wordt momenteel ontwikkeld door BE-Mine. Naast 500 nieuwe woongelegenheden komen er ook winkels, horecazaken, een museum en een hotel. Goed voor in totaal 630 nieuwe jobs. Na het bezoek praatten de coöperanten rustig na bij koffie en gebak aangeboden door de cvba.

In het najaar organiseren wij opnieuw boeiende activiteiten voor onze coöperanten. U zal daarvoor tijdig een uitnodiging ontvangen.
 
 
Limburg wind cvba wenst al haar coöperanten een aangename, zonnige zomer.
 
 
 
Om onze coöperanten gemakkelijk te informeren, communiceren wij bij voorkeur per email met hen. Zal uw emailadres wijzigen in de toekomst ? Beschikken wij niet over het emailadres van een coöperant die u kent ? Geef ons geldige emailadressen door op limburgwind@hefboom.be. Op die manier blijft u op de hoogte.
 
 
Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren via limburgwind@hefboom.be of op het nummer 011.353.868 .
Raadpleeg het prospectus op onze website www.limburgwind.be .
Limburg Wind cvba, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt