Wat is LASIK?

LASIK is een chirurgische ingreep om bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie) en astigmatisme te corrigeren.

Waarvoor staat de naam LASIK?

LASIK is de afkorting van “laser in situ keratomileusis”. De naam verwijst naar de laser als instrument om de vorm van het hoornvlies te veranderen zonder daarbij in te grijpen in de aanliggende celstructuren. “In situ” is Latijn en betekent vanuit medisch oogpunt: op de oorspronkelijke plaats zonder aanraking van de omringende weefsels. “Kerato” is Grieks voor “hoornvlies” en “mileusis” betekent “vorm geven”.

Hoe lang al wordt LASIK uitgevoerd?

De eerste LASIK-operaties werden omstreeks 1991 uitgevoerd. De belangrijkste stappen in de behandeling hebben echter al een lange voorgeschiedenis. Zo kunnen oogartsen al sinds ± 1950 de vorm van het hoornvlies wijzigen en sinds ± 1965 een beschermende laag weefsel aanmaken. Ook de excimer-laser wordt al sinds het begin van de jaren 1980 gebruikt.

Wat is IntraLasik?

IntraLasik is een Laserbehandeling waarbij het flapje wordt gemaakt door een laser (IntraLase) in plaats van het mechanische mesje. De uiteindelijke laserbehandeling gebeurt daarna met de Technolas zoals bij elke laserbehandeling. Het verschil ligt hem in de perfecte flap die met de laser wordt gecreëerd.

Wie komt in aanmerking voor een Laser-behandeling?

Heel wat bijziende, verziende en astigmatische mensen kunnen voordeel halen uit een LASIK-behandeling. Wel moet je duidelijk te kennen geven minder afhankelijk te willen zijn van bril of contactlenzen. Ook moet je de risico's die verbonden zijn aan ieder type van chirurgische ingreep, aanvaarden.

Wie komt niet in aanmerking voor een Laser-behandeling?

De eventuele risico's worden tijdens een voorafgaand gesprek uitvoerig besproken.

Ik ben perfect gelukkig met mijn contactlenzen. Moet ik dan nog een Laser-operatie overwegen?

In dat geval raden wij jou aan om zorgvuldig de pro's en contra's van een LASIK-behandeling af te wegen en je goed te laten informeren bij de behandelende oogarts..